Научна информация за алергичния ринит

алергичен ринит – значимост на проблема

Алергичният ринит (АР) е глобален проблем: засяга над 700 млн. души по целия свят и в световен мащаб се характеризира с висока честота на разпространение (над 25%), която за последните 50 – 60 години е нараснала десетки пъти. Средногодишният брой на обявените случаи на алергичен ринит в Европейския съюз варира между 103 и 125 милиона

Здравните последици от АР най-често са:

 • нарушение на съня
 • намаляване на работоспособността
 • отслабване на концентрацията и вниманието
 • затрудняване на професионалните и социалните активности в училище и на работното място
 • влошаване на качеството на живот
 • усложняване с други болести (напр.бронхиална астма, синуити и други).

Персистиращият  алергичен ринит (форма, при която симптомите са налични повече от 4 дни в седмицата и за повече от 4 последователни седмици)  причинява инвалидизация и често се съпътства/усложнява с бронхиална астма.

Последиците за индивида и обществото са сериозни: размерът на направените разходи класифицира болестта като социално значима не само в САЩ и Европа, но и в световен мащаб – напр. за последните 30 години общите медицински разходи, направени в САЩ и Европа за лечение на алергичен ринит, надхвърлят 13 млрд. Долара; в Швеция –са 2,7 милиарда евро на година поради загуба на производителност; намаляването на загуба на производителност за 1 ден за един човек ще спести потенциално 528 милиона евро на година.

Разходите за индивида поради алергичен ринит са преки (свързани с паричните средства, изразходвани за лечение на болестта) и непреки разходи (от отсъствия от работа и намалена работоспособност и производителност  поради заболяването, вкл т.нар.скрити разходи поради свързаните с алергичния ринит болести – синуити, астма и други).

 

Тепевтична стратегия при алергична хрема

Най-общо прилаганите лечебни мероприятия понастоящем включват:

 • контрол на околната среда и избягване контакта с алергена – причинител
 • подходящо медикаментозно лечение
 • имуномоделираща терапия

В медикаментозното лечение на алергичния ринит досега широко прилагани са еднокомпонентните лекарствени продукти, но обичайно монотерапията е малко ефективна.

Съвременна тенденция във фармакологията е прилагането на комбинации от лекарства, която в много случаи дава по-добри лечебни резултати и намалява нежеланите лекарствени реакции.  В литературата са налице ограничени съобщения за наличието на комбинирани назални (локални) препарати за лечение на алергичен ринит – предимно с кортикостреоиди или НСПВС. Добре известен факт е, че тези препарати дават доста странични ефекти, налице са ограничения за използването им при възрастни и пациенти със съпътстващи болести, както и в продължителността на лечението.

До този момент няма създаден продукт, който да повлиява успешно и бързо симптомите на алергичния ринит. Този факт стимулира ново търсене на ефикасни методи и средства за

повлияване на симптомите и лечението на алергичния ринит.

Предимствата  на иновативния назален спрей са:

 • висока терапевтична ефикасност – по-бързо и по-ефективно повлияване на симптомите на алергичния ринит поради синергичното действие на двете активни вещества
 • много добър профил на безопасност – минимални странични ефекти
 • съобразяване с препоръката на ARIA 2010 – употреба на интраназални Н1-антихистамини при възрастни пациенти и деца със сезонен алергичен ринит
 • съизмерим клиничен ефект на назалната форма, съдържаща Azelastine и Xylometazoline,  с този на пероралните антихистамини по отношение на назалните и очните симптоми при алергичен ринит с минимални странични ефекти
 • значителен пазарен потенциал – липсват литературни данни за наличие на световния пазар, вкл.европейския пазар на лекарствен продукт, съчетаващ в състава си двете активни вещества за локално приложение: Н1- антихистамина Azelastine и деконгестанта Xylometazoline; ниска производствена себестойност, следователно конкурентна цена, модерна лекарствена форма – спрей за нос – разтвор
millerДопълнителна информация