Алергичният ринит (АР) е глобален проблем: засяга над 700 млн. души по целия свят и в световен мащаб се характеризира с висока честота на разпространение (над 25%), която за последните 50 – 60 години е нараснала десетки пъти. Средногодишният брой на обявените случаи на алергичен ринит в Европейския съюз варира между 103 и 125 милиона

Здравните последици от АР най-често са:

  • нарушение на съня
  • намаляване на работоспособността
  • отслабване на концентрацията и вниманието
  • затрудняване на професионалните и социалните активности в училище и на работното място
  • влошаване на качеството на живот
  • усложняване с други болести (напр.бронхиална астма, синуити и други).

Персистиращият  алергичен ринит (форма, при която симптомите са налични повече от 4 дни в седмицата и за повече от 4 последователни седмици)  причинява инвалидизация и често се съпътства/усложнява с бронхиална астма.

Последиците за индивида и обществото са сериозни: размерът на направените разходи класифицира болестта като социално значима не само в САЩ и Европа, но и в световен мащаб – напр. за последните 30 години общите медицински разходи, направени в САЩ и Европа за лечение на алергичен ринит, надхвърлят 13 млрд. Долара; в Швеция –са 2,7 милиарда евро на година поради загуба на производителност; намаляването на загуба на производителност за 1 ден за един човек ще спести потенциално 528 милиона евро на година.

Разходите за индивида поради алергичен ринит са преки (свързани с паричните средства, изразходвани за лечение на болестта) и непреки разходи (от отсъствия от работа и намалена работоспособност и производителност  поради заболяването, вкл т.нар.скрити разходи поради свързаните с алергичния ринит болести – синуити, астма и други).

millerАлергичен ринит – значимост на проблема