Най-общо прилаганите лечебни мероприятия понастоящем включват:

  • контрол на околната среда и избягване контакта с алергена – причинител
  • подходящо медикаментозно лечение
  • имуномоделираща терапия

В медикаментозното лечение на алергичния ринит досега широко прилагани са еднокомпонентните лекарствени продукти, но обичайно монотерапията е малко ефективна.

Съвременна тенденция във фармакологията е прилагането на комбинации от лекарства, която в много случаи дава по-добри лечебни резултати и намалява нежеланите лекарствени реакции.  В литературата са налице ограничени съобщения за наличието на комбинирани назални (локални) препарати за лечение на алергичен ринит – предимно с кортикостреоиди или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Добре известен факт е, че тези препарати дават доста странични ефекти, налице са ограничения за използването им при възрастни и пациенти със съпътстващи болести, както и в продължителността на лечението.

До този момент няма създаден продукт, който да повлиява успешно и бързо симптомите на алергичния ринит. Този факт стимулира ново търсене на ефикасни методи и средства за

повлияване на симптомите и лечението на алергичния ринит.

Предимства  на иновативния назален спрей

  • висока терапевтична ефикасност – по-бързо и по-ефективно повлияване на симптомите на алергичния ринит поради синергичното действие на двете активни вещества
  • много добър профил на безопасност – минимални странични ефекти
  • съобразяване с препоръката на ARIA 2010 – употреба на интраназални Н1-антихистамини при възрастни пациенти и деца със сезонен алергичен ринит
  • съизмерим клиничен ефект на назалната форма, съдържаща Azelastine и Xylometazoline,  с този на пероралните антихистамини по отношение на назалните и очните симптоми при алергичен ринит с минимални странични ефекти
  • значителен пазарен потенциал – липсват литературни данни за наличие на световния пазар, вкл.европейския пазар на лекарствен продукт, съчетаващ в състава си двете активни вещества за локално приложение: Н1- антихистамина Azelastine и деконгестанта Xylometazoline; ниска производствена себестойност, следователно конкурентна цена, модерна лекарствена форма – спрей за нос – разтвор
millerТерапевтична стратегия при алергична хрема