Понастоящем във фирмата приключва проекта за създаване на иновативен лекарствен продукт за локално прилагане с терапевтична цел за симптоматично лечение на алергичен ринит – спрей за нос, разтвор.

информация за проекта

Дейностите по проекта включват последователна научно-изследователска и развойна работа по създаване, тестване и валидиране на лекарствен продукт и дейности, свързани с неговото промотиране и  пазарна реализация.

Ръководният персонал на фирмата притежава значителен капацитет за разработване на иновативната идея  – предмет на проекта, основаващ се върху значимия опит на двамата собственици в научно-изследователската и развойна дейност в областта на медицината и здравеопазването, както и специфичен опит в подобласт – фармация и фармакология; разработване на лекарствени продукти и клинични проучвания.

представяне на лекарствения продукт

Иновативният продукт представлява назален спрей за лечение на алергичен ринит и е комбинация от назален деконгестант и хистаминов антагонист.

Основните елементи в състава на иновативния лекарствен продукт са:

Xylometazoline hydrochloride – имидазолово производно с пряко α-адреномиметично действие; назален деконгестант, подобряващ и вентилацията и дренажа чрез α-адренергичен вазоконстрикторен механизъм. Притежава много добра терапевтична ефективност – бързо и успешно намалява назалната конгестия, най-често съпровождаща алергичния ринит.

Azelastine hydrochloride – фталазинов дериват, второ поколение хистаминов Н1-рецепторен антагонист с доказана клинична ефикасност по отношение на симптомите на алергичен ринит при интраназално прилагане;  с антихистаминов, антиалергичен и противовъзпалителен ефект; с бързо начало и продължително действие; добра поносимост при продължителна употреба и незначителни нежелани лекарствени реакции.

– Помощни вещества за течни лекарствени форми – носител, стабилизатори, помощни вещества за корекция на вкуса и други.

millerПродукти