Понастоящем във фирмата приключва проектът за създаване на иновативен лекарствен продукт за локално прилагане с терапевтична цел за симптоматично лечение на алергичен ринит – спрей за нос, разтвор.

Дейностите по проекта включват последователна научно-изследователска и развойна работа по създаване, тестване и валидиране на лекарствен продукт и дейности, свързани с неговото промотиране и  пазарна реализация.

Ръководният персонал на фирмата притежава значителен капацитет за разработване на иновативната идея  – предмет на проекта, основаващ се върху значимия опит на двамата собственици в научно-изследователската и развойна дейност в областта на медицината и здравеопазването, както и специфичен опит в подобласт – фармация и фармакология; разработване на лекарствени продукти и клинични проучвания.

millerИнформация за проекта